dostep linowy prace wysokosciowe certyfikat irata

IRATA – Międzynarodowe zrzeszenie techników dostępu linowego

IRATA – International Industrial Rope Access Trade Association

Organizacja powstała pod koniec lat 80 z inicjatywy czołowych firm wykorzystujących dostęp linowy w celu zwiększenia bezpieczeństwa. IRATA opracowała system szkoleń, procedur oraz klasyfikacji techników.
IRATA zyskała uznanie i popularność na całym świecie. Czołowe firmy z branży zatrudniają specjalistów legitymujących się członkostwem w IRATA.


Co wyróżnia system IRATA?

Kurs

Przede wszystkim system ten stawia na bezpieczeństwo. Szkolenie do prac na wysokości trwa 5 dni po czym należy podejść do egzaminu, który oceniany jest przez niezależnego Asesora. W przypadku zwykłego kursu do prac na wysokości szkolenie trwa 1-2 dni a egzamin najczęściej przeprowadza osoba szkoląca.

prace-alpinistyczne-dostep-linowy-irata

Klasyfikacja techników

IRATA opracowała system klasyfikacji techników w oparciu o ich doświadczenie i umiejętności. Technicy podzieleni są na trzy poziomy.
Poziom 1 (L1)
To technik, który wykonuje prace w dostępie linowym zawsze pod nadzorem technika z poziomu L3. Posiada podstawową wiedzę na temat stanowisk i ratownictwa.
Poziom 2 (L2)
To technik posiadający pełną wiedzę z zakresu prac w dostępie linowym i budowania stanowisk. Bierze udział w akcjach ratowniczych. Potrafi zbudować skomplikowane układy wyciągowe. Wszystkie działania wykonuje pod nadzorem technika z poziomu L3.
Poziom 3 (L3)
Technik z tego poziomu bierze pełną odpowiedzialność za techników mu podległych z poziomu 1,2. Posiada pełną wiedzę i umiejętności z poziomów 1,2,3. Opracowuje procedury wykonywania prac wysokościowych, nadzoruje a także bierze czynny udział w akcjach ratowniczych.

Jakość i bezpieczeństwo

Długie szkolenia i trudne egzaminy do prac na wysokości są gwarancją dobrej jakości i bezpieczeństwa pracy wykonywanej przez technika. Oprócz tego każdy technik musi posiadać tzw. Logbook czy dziennik prac. Zobowiązany jest do wpisywania w nim swoich prac, które wykonał opisując dokładnie czas i techniki jakimi się posługiwał. Aby wejść na kolejny poziom technik musi przepracować ponad 1000 h w dostępie linowym a dodatkowo na poziomie 3 musi przejść kurs pierwszej pomocy. Oprócz tego każdy pracownik linowy, który przez 6 miesięcy nie wykonał żadnej pracy w dostępie linowym musi przejść ponownie szkolenie. Te wymagania wobec technika wymuszają na nim ciągłe doskonalenie się i aktywność w zawodzie.


Firma Seguro posiada wyżej opisany certyfikat międzynarodowego zrzeszenia techników pracujących w systemie dostepu linowego – IRATA.

Więcej informacji na oficjalnej stronie IRATA www.irata.org


zdjęcia ze strony www.epcra.eu/en

Print Friendly, PDF & Email
Posted in IRATA, Prace wysokościowe, Wiedza and tagged , , .